Regulamin Platformy

§1
Informacje wstępne

 1. Właścicielem portalu do składania zamówień (dalej zwanego Platformą B2B) jest firma KRAVEN PARADAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5213995742, REGON 523845623, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001006366, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy.
 2. Platforma B2B służy do sprzedaży produktów będących w ofercie Operatora oraz do wspomagania sprzedaży. Platforma działa pod adresem https://platformab2b.kraven.eu/, przy czym Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. Operator powiadomi w takim przypadku Klientów o zmianie adresu platformy B2B.

§2
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przez Platformę B2B mogą składać wyłącznie Klienci Operatora – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego, posiadający dostęp do platformy w formie loginu (adresu e-mail Klienta) i hasła.
 2. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy B2B przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.
 3. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę do Operatora, które Operator niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 4. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, będący jego loginem do platformy, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych towarów.
 5. Zawarcie umowy powoduje powstanie zobowiązań – po stronie Operatora do dostarczenia do Klienta zamówionego towaru, a po stronie Klienta zapłaty za towar zgodnie z formą płatności wskazaną na dokumencie sprzedaży.
 6. Domówienia do złożonych zamówień traktowane będą jako osobne zamówienia.
 7. Treści opublikowane w Platformie B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, która do zawarcia umowy wymaga akceptacji Operatora.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Operatora, może on odstąpić od umowy sprzedaży. W tym przypadku Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Operatora.
 9. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie odmowy przyjęcia towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru, zgodnie z obowiązującymi stawkami u Operatora.
 10. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. Wyboru zamawianych towarów lub usług;
  2. Wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych na stronach platformy;
  3. Wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych na stronach platformy.
 11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Operatora lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Operator zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta będący jego loginem do Platformy B2B.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Operatora lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji możliwe są dwie opcje realizacji zamówienia:
  1. Częściowa realizacja zamówienia – na towary dostępne w magazynie Operatora;
  2. Anulowanie całości zamówienia.
 13. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu jego wysyłki. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt na adres b2b@kraven.eu lub telefonicznie – numer +48 884 700 080.
 14. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone po godz. 12.00 danego dnia, w święta, dni wolne od pracy oraz inne dni, w których siedziba Operatora jest nieczynna, są realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
 15. Klient może zostać pozbawiony przez Operatora prawa do korzystania z Platformy B2B w każdym czasie, w szczególności z powodu zalegania Klienta z płatnościami wobec Operatora. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania w całości.

§3
Ceny i faktury

 1. Wszystkie ceny podane w Platformie B2B podawane są złotych polskich w formie cen netto oraz zawierających podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny na platformie dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników Platformy B2B.
 3. Ceny podane przy produkcie są cenami cennikowymi do celów dystrybucyjnych. Indywidualne warunki cenowe, po jakich Klient może dokonać zakupu towaru na Platformie prezentowane są w podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, w tzw. koszyku, wyrażonymi w jednostce podstawowej sprzedaży przez Operatora.
 4. W przypadku braku odmiennych ustaleń dokonanych pomiędzy Operatorem a Klientem w formie pisemnej lub przez wymianę e-maili, ceny netto zawarte w dokumencie sprzedaży są cenami, które widnieją na Platformie B2B w dniu złożenia zamówienia, w podsumowaniu zamówienia.
 5. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta. Informacje na temat kosztu transportu opisano w dalszej części regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów możliwych do zamówienia poprzez Platformę B2B, zmiany lub wycofania oferowanych produktów oraz dodawania nowych produktów.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Operatora.

§4
Płatności

Platforma B2B pozwala wybrać Klientowi jedną z form płatności za zamówiony towar:

 1. Przelew tradycyjny – przelew na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Operatora, po którym nastąpi realizacja zamówienia,
 2. Przelew natychmiastowy – płatność z wykorzystaniem systemu akceptacji płatności elektronicznych PayU oraz Przelewy24, w tym szybkie przelewy z banku, płatność blik oraz kartą kredytową.
 3. PayPal – płatność z wykorzystaniem systemu PayPal, która zapewnia rozpoczęcie realizacji zamówienia zaraz po uzyskaniu błyskawicznej płatności w tym systemie.
 4. Kredyt kupiecki – dla Klientów, którzy dokonali minimum trzykrotnie zakupów z wykorzystaniem Platformy, Operator przewiduje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego pozwalającego na zapłatę za zakupione towary w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Zamówienie jest realizowane natychmiast po jego złożeniu, a płatność powinna zostać uregulowana przez Klienta w umówionym terminie. O fakcie możliwości realizowania zakupów z wykorzystaniem kredytu kupieckiego oraz jego wysokości, Klient informowany jest odrębnym mailem.

§5
Dostawa

 1. Dostawa zamówień złożonych przez Platformę B2B odbywa się przesyłkami kurierskimi.
 2. Koszt dostawy uzależniony od wartości i wagi zamówienia, a przy zamówieniach o wartości 300 zł netto, dostawa jest bezpłatna.

§6
Przesyłka kurierska GLS Poland oraz inPost

 1. Manipulacyjna opłata transportowa wynosi 14,90 zł netto za każde rozpoczęte 30 kilogramów przesyłki kurierskiej dostarczanej przez firmę GLS Poland lub inPost. W sytuacji, gdy wartość zamówionych towarów przekracza kwotę 300 zł netto, koszt przesyłki pokrywa Operator.
 2. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są zazwyczaj dostarczane następnego dnia roboczego.
 3. Operator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek kurierskich powstałe z winy firmy GLS Poland/inPost oraz wskutek zadziałania siły wyższej.
 4. Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta jako adres dostawy. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przez zmianę danych w formularzu zamówienia.

§7
Przesyłka kurierska Kurier48

 1. Maksymalna waga przesyłki transportowanej przez firmę Poczta Polska wynosi 20 kilogramów.
 2. Koszt wysłania przesyłki wynosi 13,9 zł netto. W sytuacji, gdy wartość zamówionych towarów przekracza kwotę 300 zł netto, koszt przesyłki pokrywa Operator.
 3. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są zazwyczaj dostarczane w ciągu dwóch dni roboczych.
 4. Operator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek kurierskich powstałe z winy firmy Poczta Polska oraz wskutek zadziałania siły wyższej.
 5. Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta jako adres dostawy. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przez zmianę danych w formularzu zamówienia.

§8
Paczkomaty

 1. Maksymalna waga przesyłki transportowanej do paczkomatów InPost wynosi 25 kilogramów.
 2. Koszt wysłania przesyłki wynosi 11,90 zł brutto. W sytuacji, gdy wartość zamówionych towarów przekracza kwotę 300 zł netto, koszt przesyłki pokrywa Operator.
 3. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są zazwyczaj dostarczane w ciągu następnego dnia roboczego i pozostają w paczkomacie nie dłużej niż 48 godzin.
 4. Operator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek kurierskich powstałe z winy firmy InPost oraz wskutek zadziałania siły wyższej.
 5. Dostawa towaru realizowana jest na adres paczkomatu wskazanego przez Klienta.

§9
Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej
  1. Wszelkie towary wysyłane przez Operatora za pośrednictwem firmy logistycznej i transportowane z wykorzystaniem firm kurierskich pakowane są w kartony oznaczone logotypem Operatora i zaklejone taśmą zabezpieczającą. List przewozowy, dołączany do każdej przesyłki, zawiera informację o jej wadze brutto.
  2. Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma zabezpieczająca nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.
  3. Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy ilość dostarczanych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.
  4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu przesyłki, należy w obecności kuriera spisać protokół rozbieżności, co pozwala na dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
  5. Jeśli w przesyłce odebranej od kuriera w stanie nienaruszonym, stwierdzono brak towaru w stosunku do otrzymanej wcześniej elektronicznie faktury, należy pisemnie zgłosić do Operatora reklamację ilościową w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży wysyłając zgłoszenie na adres mailowy b2b@kraven.eu.
  6. Do rozpatrzenia reklamacji ilościowej niezbędne są następujące informacje:
   1. Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację
   2. Data reklamacji
   3. Osoby stwierdzające brak towaru
   4. Numer dokumentu dołączonego od dostawcy (WZ, faktura)
   5. Lista rozbieżności
   6. Informacja o wadze i stanie przesyłki.
 2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej
  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu wiadomości e-mail.
  2. Operator niezwłocznie poinformuje odbiorcę mailowo o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.
  3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator wyśle niezwłocznie na swój koszt braki towarowe.
 3. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej
  1. Operator honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.

§10
Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności platformy B2B

§11
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą KRAVEN PARADAX sp. z o.o.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Operator nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z Platformy B2B, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.
 4. Oferta Operatora obowiązuje wyłącznie w przypadku zamówienia dokonywanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dostawy do miejsca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Operatora (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Klienta od Operatora; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu, cen produktów oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do Platformy B2B.
 6. Regulamin obowiązuje Klientów będących Płatnikami (tj. kontrahentów, na których zarejestrowana jest firma) oraz wszystkich ich Odbiorców (tj. jednostki zrzeszone przez Płatnika w sieć zakupową, odbierające zamówiony towar) korzystających z Platformy B2B.
 7. Kontakt z Operatorem w sprawach związanych z Platformą B2B jest możliwy pod adresem e-mail b2b@kraven.eu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2022 roku.
 9. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z umów zawartych na podstawie Regulaminu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.